Fegzamin pisemny z obsługi wózka widłowego

Największa witryna szkoleniowa operatorów wózków widłowych na świecie
Image

Kompletny zestaw slajdów szkoleniowych instruktora, 130 slajdów, 50 £

Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa 1 - 6 Polski

Operator na kursie wózków widłowych otrzyma dziesięć pytań z banku siedemnastu. Stanowi to 40% dostępnych ocen. Na pytania przedstawione w kolorze czerwonym na tutaj są obowiązkowe i muszą być zawarte na papierze. Aby zdać egzamin teoretyczny, kandydaci muszą poprawnie odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Tutaj poprawne odpowiedzi są zaznaczone kursywą.

1. Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wózek podnośnikowy jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem?
przed użyciem?

A. Kierownictwo
B. Dział utrzymania ruchu
C. Operator
D. Ubezpieczyciel

2. Maksymalna ładowność wózka zostanie zmniejszona, gdy:

A. Środek ciężkości jest zwiększony
B. Środek ciężkości jest zmniejszony
C. Ładunek zasłania widok
D. Podczas jazdy do tyłu

3. Do kogo należy zapewnienie bezpieczeństwa pieszych podczas obsługi wózka podnośnikowego

A. Operator wózka podnośnikowego
B. Kierownictwo
C. Sami piesi
D. Dział kadr

4. Z poniższej listy wybierz ostatnią rzecz, jaką powinien zrobić operator przed ruszeniem?

A. Zapnij pasy bezpieczeństwa
B. Włącz napęd
C. Rozejrzyj się
D. Włącz klakson

5. Podnieś? ciężarówki częściej przewracają się na boki, gdy:

A. Załadowany i powoli pokonywany na zakrętach
B. Załadowany i szybko prowadzony po prostej
C. Podczas gwałtownego hamowania
D. Bez ładunku i gwałtowne skręcanie

6. W jakiej pozycji powinien znajdować się maszt wózka widłowego, aby zachować zgodność z nośnością podaną przez producenta?

A. Lekko przechylony do tyłu, gdy wózek
stoi na równym podłożu B. Nie ma to znaczenia, ponieważ kąt masztu nie wpływa na udźwig znamionowy
C. Lekko pochylony do przodu, gdy wózek stoi na równym podłożu D. Pionowo, gdy wózek stoi
na równym podłożu

Pytania bezpieczeństwa 7 - 12 >>