Fegzamin pisemny z obsługi wózka widłowego

Największa witryna szkoleniowa operatorów wózków widłowych na świecie
Image

Kompletny zestaw slajdów szkoleniowych instruktora, 130 slajdów, 50 £

Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa 13 - 17 Polski

13. Podczas nadawania sygnału dźwiękowego wózka podnośnikowego w ślepym zakręcie należy:

A. Wykonaj kilka krótkich, ostrych dźwięków
B. Wykonaj jeden długi dźwięk, aby zwrócić na siebie uwagę
C. Wykonaj jeden krótki dźwięk, aby oszczędzić rozładowywanie baterii
D. Wykonaj kilka długich dźwięków

14. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają odpowiedzialność za bezpieczeństwo w pracy na:

A. Pracodawcy
B. Pracownicy
C. Wszyscy na terenie
D. Tylko operatorzy wózków widłowych

15. Zatwierdzony kodeks postępowania to:

A. Wymóg prawny, którego wszyscy muszą przestrzegać.
B. Porady dla posiadaczy dyżurów dotyczące przestrzegania przepisów.
C. Schemat rejestracji w celu uzyskania licencji dla operatorów wózków widłowych
D. Napisany przez producenta na temat obsługi wózka podnośnikowego

16. Podcięcie stosuje się, gdy:

A. Operator nie widzi miejsc na palety, więc umieszcza widły pod paletą
B. Widły są dłuższe niż paleta, a paleta przylega do ściany lub innej palety lub nie można jej natychmiast podnieść
C. Widły są krótsze niż paleta i ładunek należy przewozić ostrożnie
D. Załadunek samochodów ciężarowych

17. Jak należy ustawić widły podczas obsługi metalowych stojaków?

A. tak szeroka, jak można uniknąć poślizgu ładunku na boki
B. rozmieszczone, ma taką samą masę każdego talerza jako paletami
C dość wąski, aby umożliwić łatwe wejście / wycofania i utrzymać wagę na widłach
D. jak najbliżej możliwy

Egzamin pisemny z polskiego wózka widłowego. Początek >>