Tiwskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie

Inne pytania

 

 

Kompletna prezentacja slajdów Powerpoint dla instruktorów wózków widłowych. Gotowy kurs szkoleniowy

pytania otwarte i odpowiedzi 1 - 6. język polski

Operator kursu wózków widłowych otrzyma dziesięć pytań z banku dwudziestu sześciu. Stanowi to 20% dostępnych ocen. Tutaj pokazane są poprawne odpowiedzi.

1. Wymień 4 główne kontrole bezpieczeństwa, które należy przeprowadzić przed załadunkiem lub rozładunkiem ciężarówki z platformą lub firanką.

A. Hamulce ciężarówki lub zaklinowane koła
B. Stan łóżka, szerokość, wysokość, poziom i zasłony w ciężarówce
C. Kierowca ciężarówki, gdzie on / ona jest i co jest wymagane
D. Stojak podporowy jest ustawiony na niepodpartej naczepie

2. Podaj 4 powody, dla których ważne jest, aby przenosić ładunki do pięty wideł.

A. Aby utrzymać środek ciężkości jak najdalej do tyłu
B. Aby zachować stabilność wózka
C. Utrzymywać stabilność ładunku w stosunku do ramion wideł i karetki / osłony ładunku
D. Utrzymywać jak najkrótszy wózek wraz z ładunkiem w ograniczonej przestrzeni

3. Podaj 4 powody, dla których wózek podnośnikowy może przewrócić się na boki (niestabilność boczna).

A. Obracanie się zbyt szybko
B. Załaduj odstaw
C. Nierówne obciążenie
D. Przesuw boczny
E. Widły nie są równomiernie rozmieszczone
F. Boczny pochyły teren
G. Zawracanie z podniesionym masztem / ładunkiem
H. Skręcanie na pochyłości
I. Obciążenie na żywo

4. Udźwig znamionowy wózka wynosi 1800 kg przy środku ciężkości ładunku 500 mm (LC).

Masz ładunek 33 worków o wadze 50 kg każdy i paletę o wadze 30 kg. Paleta mierzy
1200 mm x 1000 mm. Czy możesz bezpiecznie obsługiwać tę paletę podniesioną w dowolnym kierunku? Proszę wyjaśnij swoją odpowiedź.

A. Całkowite obciążenie = 1650 kg + 30 kg = 1680 kg przy 500 LC. Ciężarówka może podnieść środek ciężkości ładunku 500 mm, ale biorąc pod uwagę dodatkowy środek ciężkości 100 mm, ciężarówka nie może obsługiwać palety na tym dłuższym środku ciężkości, ponieważ udźwig znamionowy wózka podnośnikowego przy udźwigu 600 mm wynosi 1500 kg (1800 kg x 500 mm ÷ 600 mm = 1500 kg )

5. Podaj 4 przykłady miejsc, w których nie należy parkować wózka widłowego.

A. W drzwiach lub w ich pobliżu
B. W pobliżu przełączników i tablic elektrycznych
C. W pobliżu sprzętu gaśniczego
D. Ślepe rogi
E. Pochyłości
F. Pola załadunkowe
G. Obszary mokre lub błotniste
H. Podłoże miękkie lub ogólnie przeszkadzające innym

6. Wymień 4 różne rodzaje powierzchni ziemi lub warunki, z którymi może się spotkać operator wózka podnośnikowego.

A. nierówny
B. Mokro / sucho
C. Oblodzona lub tłusta
D. Bardzo gładka / szorstka
E. Luźna powierzchnia
F. Pochyły lub pochylony
G. Tory kolejowe lub wąwozy
H. Progi zwalniające

Pytania otwarte 7 - 12>>

Disclaimer: The legislative information contained on this web site is my interpretation of the law based on many years in the health and safety business. A definitive interpretation can only be given by the courts. I will therefore not be held responsible for any accident/incident/prosecution arising as a consequence of anyone using any information obtained from this web site.

Przetłumacz tę witrynę