Tiwskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie

Inne pytania

 

Kompletna prezentacja slajdów Powerpoint dla instruktorów wózków widłowych. Gotowy kurs szkoleniowy

pytania i odpowiedzi operacyjne. Wielokrotny wybór. Język polski 7 - 12

7. Podczas podjeżdżania obciążonej ciężarówki pod nachylenie, widły powinny być:

A. Opuszczanie
B. Prowadzenie
C. Pochylenie do przodu
D. Karetka wysięgnika wysunięta

8. Kiedy nieobciążona ciężarówka porusza się po pochyłości, widły / osprzęt powinny być skierowane w dół. Ma to na celu poprawę:

A. Stabilność, przyczepność i przyczepność
B. Widoczność i sterowanie
C. Prędkość i zmniejszenie zużycia opon
D. Terminowość

9. Dlaczego podczas przechylania ładunku do przodu na wysokości istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia się wózka do przodu?

A. Siły boczne działające na tylną oś wzrosną
B. Środek ciężkości wzrośnie
C. Połączony środek ciężkości przesunie się do przodu
D. Niewielkie nachylenie na wysokości nie wpływa na stabilność

10. W miesiącach zimowych ładunki ułożone na zewnątrz mogą być pokryte lodem i śniegiem, czego skutkiem będzie:

A. Zwiększyć ładowność wózka
B. Nie zmieniać ciężarówki ani ciężaru ładunku
C. Zwiększyć ciężar ładunku
D. Zwiększyć tarcie między paletą a widłami

11. Podczas obsługi windy? ciężarówka co byś zrobił, gdybyś zobaczył śmieci / sztaby leżące na przejściu lub w magazynie?

A. Poinformuj przełożonego
B. Zaparkuj ciężarówkę w bezpiecznym miejscu i usuń przeszkodę
C. Poinformuj innych operatorów ciężarówki i przenieś ją w czasie przerwy
D. Zignoruj ​​to, ponieważ na następnej zmianie miej środki czyszczące, które ją przestawią

12. Podczas jazdy po pochyłościach wózkiem wysokiego składowania, gdzie ładunek powinien być przewożony na widłach?

A. Z ładunkiem skierowanym w górę i pochylonym do przodu
B. Z ładunkiem skierowanym w dół i pochylonym do przodu
C. Z ładunkiem skierowanym w górę i pochylonym do tyłu
D. Z ładunkiem skierowanym w górę wzniesienia z wysuniętym wózkiem w celu zwiększenia stabilności

Pytania operacyjne 13 - 17 >>

Disclaimer: The legislative information contained on this web site is my interpretation of the law based on many years in the health and safety business. A definitive interpretation can only be given by the courts. I will therefore not be held responsible for any accident/incident/prosecution arising as a consequence of anyone using any information obtained from this web site.

Przetłumacz tę witrynę