Tiwskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie

Inne pytania

 

Kompletna prezentacja slajdów Powerpoint dla instruktorów wózków widłowych. Gotowy kurs szkoleniowy

pytania i odpowiedzi operacyjne. Wielokrotny wybór. Język polski 13 - 17

13. Dlaczego zatrzymujesz wózek nie dalej niż 150 mm od stosu przed podniesieniem wideł?

A. Aby pomóc z dokładnością i zniechęcić ludzi chodzących między widłami a stosem
B. Aby zaoszczędzić zbyt wiele ruchów wózka podczas manewrowania
C. Aby zaoszczędzić na używaniu hamulca postojowego zbyt wiele razy
D. Aby umożliwić pieszym przejście przez szczelinę przy z tyłu ciężarówki

14. Po kolejnym podniesieniu? ciężarówka w przejściu, ile długości prześwitu dla ciężarówek zaleca się zostawić?
A. Jedna długość
B. Dwie długości
C. Trzy długości
D. Cztery długości

15. Hamulce w używanym wózku wydają się być uszkodzone. Co zamierzasz zrobić?
A. Poinformuj przełożonego
B. Natychmiast zatrzymaj się i poszukaj pomocy
C. Jedź wolniej i sprawdź usterkę przy następnej przerwie
D. Dopóki działa hamulec postojowy, można zakończyć pracę, a następnie zgłosić usterkę

16. Co do zasady, w jaki sposób należy ustawić widły na wózku, aby zabrać załadowaną drewnianą paletę?

A. Jak najszersze, aby zapobiec przewróceniu się ładunku
B.Rozłóż tak, aby uzyskać równy ciężar na każdym widelcu
C. Dość blisko siebie, aby umożliwić łatwe wejście wideł
D. Jak najbliżej środkowego bloku

17. Bezpieczne korzystanie ze sterowania hydraulicznego wymaga następujących elementów:

A. Zaciągnięty hamulec postojowy
B. Zaciągnięty hamulec postojowy i skrzynia biegów na biegu jałowym
C. Sprzęgło wyłączone i włączony hamulec nożny
D. W pełni naładowany akumulator

Pytania operacyjne 18 - 21 >>

Disclaimer: The legislative information contained on this web site is my interpretation of the law based on many years in the health and safety business. A definitive interpretation can only be given by the courts. I will therefore not be held responsible for any accident/incident/prosecution arising as a consequence of anyone using any information obtained from this web site.

Przetłumacz tę witrynę