Tiwskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie

Inne pytania

 

Kompletna prezentacja slajdów Powerpoint dla instruktorów wózków widłowych. Gotowy kurs szkoleniowy

pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa 13 - 17 polski

13. Podczas nadawania sygnału dźwiękowego wózka podnośnikowego w ślepym zakręcie należy:

A. Wykonaj kilka krótkich, ostrych dźwięków
B. Wykonaj jeden długi dźwięk, aby zwrócić na siebie uwagę
C. Wykonaj jeden krótki dźwięk, aby oszczędzić rozładowywanie baterii
D. Wykonaj kilka długich dźwięków

14. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają odpowiedzialność za bezpieczeństwo w pracy na:

A. Pracodawcy
B. Pracownicy
C. Wszyscy na terenie
D. Tylko operatorzy wózków widłowych

15. Zatwierdzony kodeks postępowania to:

A. Wymóg prawny, którego wszyscy muszą przestrzegać.
B. Porady dla posiadaczy dyżurów dotyczące przestrzegania przepisów.
C. Schemat rejestracji w celu uzyskania licencji dla operatorów wózków widłowych
D. Napisany przez producenta na temat obsługi wózka podnośnikowego

16. Podcięcie stosuje się, gdy:

A. Operator nie widzi miejsc na palety, więc umieszcza widły pod paletą
B. Widły są dłuższe niż paleta, a paleta przylega do ściany lub innej palety lub nie można jej natychmiast podnieść
C. Widły są krótsze niż paleta i ładunek należy przewozić ostrożnie
D. Załadunek samochodów ciężarowych

17. Jak należy ustawić widły podczas obsługi metalowych stojaków?

A. tak szeroka, jak można uniknąć poślizgu ładunku na boki
B. rozmieszczone, ma taką samą masę każdego talerza jako paletami
C dość wąski, aby umożliwić łatwe wejście / wycofania i utrzymać wagę na widłach
D. jak najbliżej możliwy

Egzamin pisemny z polskiego wózka widłowego. Początek >>

Disclaimer: The legislative information contained on this web site is my interpretation of the law based on many years in the health and safety business. A definitive interpretation can only be given by the courts. I will therefore not be held responsible for any accident/incident/prosecution arising as a consequence of anyone using any information obtained from this web site.

Przetłumacz tę witrynę