Tiwskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie

Inne pytania

 

 

Kompletna prezentacja slajdów Powerpoint dla instruktorów wózków widłowych. Gotowy kurs szkoleniowy

pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa 7 - 12 polski

7. Jaka jest różnica między wagą netto a wagą brutto?

A. Waga netto = sam produkt: Waga brutto = waga produktu, palety i opakowania
B. Waga netto = waga ładunku: Waga brutto = waga ładunku i palety
C. Oba są takie same i odnosić się do ciężaru ciężarówki
D. Masa brutto dotyczy tylko ładunków żywych

8. Co należy rozumieć pod pojęciem „środek ciężkości” w odniesieniu do wózków podnośnikowych?

A. Szerokość, jaką widły powinny być ustawione na płycie karetki
B. Długość wózka i ładunku
C. Pomiar do środka ładunku
D. Jest to pomiar podany do przodu od czoła ramion wideł do środka ciężkości ładunku

 9. Przed przystąpieniem do obsługi wózka podnośnikowego w środowisku pracy operator musi posiadać „pisemne upoważnienie” wydane przez:

A. Instruktor, który przeprowadził szkolenie.
B. Pracodawca
C. Dostawca wózka widłowego
D. Producent wózka podnośnikowego

10. Za egzekwowanie ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. Odpowiadają:

A. Komisja BHP (HSC)
B. Komisja Europejska Zjednoczeni Inspektorzy (ECU)
C. Dyrekcja ds. BHP i władze lokalne
D. Policja

11. „Udźwig znamionowy” wózka podnośnikowego dotyczy masztu w:

A. Pozycja pionowa
B. Pozycja odchylona do tyłu
C. Pozycja pochylona do przodu
D. Ustawić karetkę w pozycji wysuniętej

12. Podczas jazdy niezaładowanym wózkiem podnośnikowym, jak ustawić widły?

A. Z pełnym odchyleniem do tyłu
B. Tak nisko, jak to możliwe i pochylone do przodu, aby zapobiec uszkodzeniom
C. Tak nisko, jak to możliwe, odchylone do tyłu
D. Jak najniżej i równolegle do podłoża

Pytania dotyczące bezpieczeństwa 13 - 17 >>

Disclaimer: The legislative information contained on this web site is my interpretation of the law based on many years in the health and safety business. A definitive interpretation can only be given by the courts. I will therefore not be held responsible for any accident/incident/prosecution arising as a consequence of anyone using any information obtained from this web site.

Przetłumacz tę witrynę